Phương pháp nghiên cứu Khoa học Phong thủy

Phương pháp nghiên cứu Khoa học Phong thủy, trước hết phải kiên trì quan điểm duy vật và quan điểm lịch sử, thừa nhận vật chất có trước, tinh thần có sau, tinh thần có tác dụng trở lại đối với vật chất; thừa nhận sự vật phát triển, biến hóa, có quy luật nhất định; thừa nhận vật chất có thể phân tích, có thể nhận thức được; phải thực sự cầu thị, qua phân tích, nghiên cứu mà rút ra kết luận, và không ngừng hoàn thiện các kết luận đó.
batquai

Thứ hai, phải vận dụng tri thức liên ngành. Thuật Phong thủy không phải là hiện tượng cô lập, mà phải nghiên cứu thuật Phong thủy một cách tổng hợp từ các lĩnh vực như sử học, địa lý học, dân tục học, luận lý học, tâm lý học, mỹ học, xã hội học, kiến trúc học, hoàn bảo học (khoa học bảo vệ môi trường), … qua đó, có một nhận thức toàn diện và sâu sắc về thuật Phong thủy.
khoahoc
Tiếp theo, phải áp dụng xen kẽ các phương pháp khoa học thường dùng, từ quy nạp đến diễn dịch, lại từ diễn dịch đến quy nạp mà phân loại, giả thiết, quan sát, thực nghiệm, số học, tin tức,… Phương pháp càng nhiều thì tiếp cận chân lý càng nhanh.

Đồng thời, ta còn phải chú ý phương pháp chỉnh lý văn hiến (tư liệu thư tịch) và điều tra xã hội.

Gọi là chỉnh lý văn hiến, tức là sắp xếp văn hiến về Phong thủy của các triều đại, đặc biệt là các kinh điển về Phong thủy, để tiến hành nghiên cứu, rồi khảo cứu, bình luận trên cơ sở khoa học, thực sự cầu thị. Như vậy, có thể phân rõ phải trái về lý luận, vạch rõ bản chất của Phong thủy từ cội rễ của nó.

Gọi là điều tra xã hội, tức ra khỏi thư phòng, về các thôn trấn, phố phường tìm hiểu, thăm viếng, để tích lũy các “truyền khẩu” – tư liệu cấp một. Quá trình điều tra là quá trình tuyên truyền chính sách của Đảng, hướng dân mọi người nhìn nhận đúng đắn về Phong thủy.

Qua chỉnh lý tư liệu và điều tra xã hội, công tác nghiên cứu của ta đã có cơ sở vững chắc, nhưng cũng không nên có kết luận vội vàng.

(238)